Particulieren

Privédetective inhuren voor particulieren

Het inschakelen van een privédetective voor onderzoeken naar overspel in een bestaande relatie, echtscheidingen, allerlei onderzoeken naar problemen met allimentatie (zwartwerk, aantonen nieuwe duurzame relatie van expartner..), voorhuwelijksonderzoek, diefstalonderzoek of het opsporen van vermiste personen. Het zijn maar enkele van de mogelijkheden die de wet een privédetective geeft om op onderzoek uit te gaan.

Na het onderzoek leveren wij een gedetailleerd en juridisch bruikbaar eindrapport. Daarin staan onze bevindingen, overtuigingsstukken en ander mogelijk bewijsmateriaal.

Een onderzoek door onze privédetectives zal u verder helpen om de juiste beslissingen te nemen. Ook naar naar familie – kinderen – vrienden  is het vaak belangrijk zwart op wit in het bezit te zijn van bewijzen.

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken, u heeft vaak maar één kans! Digitale opleidingen, ervaring, professionalisme, veelzijdigheid en discretie maken van een onderzoek een geslaagd onderzoek.

Overspel

Twijfelt u aan de trouw van uw partner? Het vermoeden dat uw partner vreemd gaat, kan u ongerust maken en zo uw psychische gezondheid schaden. Een privédetective kan u helpen en duidelijkheid scheppen.

Overspel

Alimentatie

Kinderalimentatie financiert de kinderen in hun onderhoud. Partneralimentatie financiert de ex-partner om te voorzien in zijn/haar levensonderhoud, als die geen werk heeft of niet in staat is om voldoende eigen geld te verdienen.

Alimentatie

Kinderen

Kinderen opvoeden is een intensieve taak, u kan niet altijd overal tegelijk zijn. Uiteraard blijft u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van uw kinderen. Een ouder die beschikt over al die informatie kan, indien nodig, tijdig bijsturen.

Kinderen en Drugs

Bezoekrecht

Het kan gebeuren dat uw partner tijdsafspraken niet naleeft, dat hij/zij geen zorg draagt voor het kind, enz. In al deze gevallen is het kind het grootste slachtoffer. Bovengenoemde redenen zijn voldoende om het bezoekrecht stop te zetten.

Bezoekrecht

Diefstalonderzoek

Diefstal komt vaker voor dan u denkt en de dader komt vaak uit onverwachte hoek. Als u iemand verdenkt van het stelen van goederen of geld, kunnen wij dievenvallen opzetten om zo de dader te ontmaskeren.

Diefstalonderzoek

Voorhuwelijksonderzoek

Heeft u twijfels over de vroegere situatie van uw partner? Bij een moraliteitsonderzoek nemen onze privédetectives de omgeving, het (privé)leven en het strafrechtelijk verleden van de persoon onder de loep.

Voorhuwelijksonderzoek

Stalking

Stalking begint vaak onschuldig. Na verloop van tijd kan het extreme vormen aannemen en overgaan tot fysische en psychische bedreigingen. Een privédetective achterhaalt de identiteit van uw stalker.

Stalking

Mishandeling en Huiselijk geweld

Partnergeweld ontstaat uit vernederingen, controlezucht, machtsmisbruik en dan… de eerste klap. Die eerste slag kan uitgroeien en ernstige gevolgen hebben. Wij kunnen u helpen met het maken van een juridisch dossier.

Mishandeling en Huiselijk geweld

Opsporing vermiste personen

Als de politiediensten hun onderzoek naar een vermiste broer, zus, kind, ouder, enz. staken, blijft u achter met al de onopgeloste vragen. Een privédetective kan u helpen met het vinden van antwoorden.

Opsporing vermiste personen

Parentale ontvoering

Bij parentale ontvoering wordt een kind door één van de gezaghebbende ouders meegenomen naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Wij kunnen deel uitmaken van de task force en bewijsmateriaal leveren.

Parentale ontvoering