Skip to main content

Particulieren

Alimentatie

Wat is alimentatie?

Een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding, noemen we alimentatie.

Partneralimentatie financiert de ex-partner om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld als hij of zij geen werk heeft of niet in staat is om genoeg eigen geld te verdienen om in het eigen levensonderhoud te voorzien na de scheiding. Na verloop van tijd kan het best zijn dat één van beide partijen het bedrag van de alimentatievergoeding wil veranderen.

Alimentatie partner

Zoals hierboven vermeld krijgt de ex-partner alimentatie als hij/zij niet in staat is om voldoende eigen geld te verdienen. Na enige tijd kan het zijn dat men van mening is dat de ex-partner ondertussen wel over voldoende middelen beschikt om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. In dit soort kwesties is een privédetective nuttig. Wij onderzoeken of uw ex-partner geen nieuwe duurzame relatie aangegaan is of bijvoorbeeld zwartwerk doet.

Alimentatie kinderen

Kinderalimentatie financiert de kinderen in hun levensonderhoud, kleding, scholing en eventuele studies. De betaling van de alimentatie loopt meestal ten einde wanneer de kinderen hun studies beëindigen of uit huis gaan.

Ons kantoor wordt regelmatig gecontacteerd omdat er geen betalingen meer worden uitgevoerd met als argument dat er geen of onvoldoende inkomen is. Wij onderzoeken dan of dit klopt. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld welke professionele activiteiten de betrokkene uitoefent en of er bijvoorbeeld sprake is van zwartwerk.

Voor meer informatie, advies of hulp kan u ons steeds telefonisch, via mail of discreet via het contactformulier bereiken.

Contacteer ons

Wij zijn 24/24 en 7 op 7 bereikbaar

Bel ons

Tel nr: +32 468 145 652

Mail ons

E-mail: info@amberesdetective.be

Online formulier

Via contactpagina