Skip to main content

Is een pre-employement screening enkel nuttig voor hoge functies?

By 13/03/2017juni 18th, 2021Privédetective Bedrijven

In de Verenigde Staten is pré-employment screening al jaren een onderdeel van recruitment. 90% van de werkgevers daar voert pré-employment screening uit als vast onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze werkwijze is een stuk minder vanzelfsprekend in Europa, waar met name de cultuur en een aantal wettelijke beperkingen obstakels vormen. Het Verenigd Koninkrijk is hierin de uitzondering: 50% van de Engelse organisaties maakt gebruik van pre-employment screening. Ook in België geraakt de pré-employement screening van personeel meer en meer ingeburgerd. Er zijn natuurlijk enkele wettelijke beperkingen, zo is het niet mogelijk om het strafregister van de sollicitant op te vragen.

Natuurlijk vraagt U wel altijd het uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden) aan uw sollicitant? Toch? Het uittreksel is uiteraard niet voldoende, dit zegt niets over uw mogelijk toekomstige werknemer.

Verloop van de pré employment screening

Eerst en vooral checken we diploma’s, dit om achteraf vervelende situaties te voorkomen.

Een ander wezenlijk onderdeel van pré-employment screening is vorige werkgevers en andere referenties nagaan.

Er wordt teruggegaan tot de laatste 3 werkgevers ofwel de laatste 10 jaar, er wordt met name nagegaan of de reden van ontslag(name) klopt. Ook wordt er naar onregelmatigheden gevraagd. Er kunnen zich natuurlijk situaties voordoen dat een ex-werkgever rancuneus is dat een ex-werknemer destijds is weggegaan.

De sollicitant krijgt meestal de gelegenheid om te reageren.

Een pré-employement screening gaat zover als de toekomstige werkgever wenst.

We controleren oa. solvabiliteit: z’n levensstandaard, belangen in bepaalde firma’s, kadaster, faillissementen… We screenen ook de woonomgeving van de betrokkene: in welk soort buurt woont hij, heeft hij een postadres; dat soort dingen.

Ten slotte surfen we op het internet om te zien of daar bezwarend materiaal te vinden is.

“Alle onderzoeksresultaten die niet overeenstemmen met wat de sollicitant beweert, zijn een knipperlicht.”

Wij stellen vast dat Pré-employement screening vooral wordt toegepast op hogere functies binnen het bedrijf.

Is de magazijnier of nachtchauffeur geen belangrijk schakel binnen uw organisatie? Misschien hebben zij geen hoge diploma’s nodig maar kan het toch van belang zijn een volledige back-groundcheck uit te voeren.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.