Skip to main content

Eerste hulp door een privé-detective bij stalking

By 14/12/2018juni 18th, 2021Privédetective Particulieren

Eerste hulp bij stalking door een Privé-detective

Jaarlijks worden 25.000 tot 30.000 dossiers tegen zogenaamde belaging geopend door justitie. Het werkelijk aantal gevallen van stalking licht allicht nog veel hoger, ongeveer één op de vier stalkers gaat over tot fysiek geweld ( GVA 25-06-2015 ).

De term stalking wordt gebruikt om een handelswijze aan te duiden waarbij een bepaald persoon bij herhaling/regelmatig wordt lastiggevallen, vaak eindigt dit soort ongewenst gedrag in bedreigingen en fysiek geweld..Elk ongewenste handeling die direct of indirect een bedreiging inhoudt en angst bij het slachtoffer veroorzaakt wordt stalking genoemd.

Als detective kantoor kunnen wij U op verschillende manieren helpen.

  • Discrete volging door onze detective(es) van het slachtoffer wanneer stalker toeslaat. Aan de hand van foto’s – video opnames – rapporten etc helpen wij U bij het verzamelen van bewijzen.
    Observatie van uw eigendom wanneer U afwezig bent of slaapt en de stalker bijvoorbeeld beschadigingen aanbrengt aan uw woning – wagen – etc.. Ook hier kunnen wij U helpen met foto’s- video opnames etc de stalker te pakken/identificeren.

De verschillende manieren waarop ons detective kantoor U kan bijstaan zijn legio.

WETTELIJKE BASIS

Het artikel 442 bis Strafwetboek voorziet in een gevangenisstraf en/of een geldboete indien de “belager” wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van het slachtoffer ernstig zou verstoren. Vervolging kan enkel op bij het neerleggen van een klacht ( Proces verbaal ).

KLACHT NEERLEGGEN

Ga altijd naar een politiekantoor en geef zo nauwkeurig mogelijk alle details weer: tijdstip en datum van de feiten, op welke wijze je lastig gevallen werd,…
Stalking kan pas vervolgd kan worden na een aangite door het slachtoffer. De politie neemt klachten tegen stalking zeer ernstig. Het is van belang dat U alle bewijslast, zoals sms’jes, poststukken, e-mails, etc. verzamelt en afgeeft aan de politie. Deze bewijsstukken worden telkens bijgevoegd bij het dossier.
Als slachtoffer word je verhoord over wat je overkomen is. Als het mogelijk is, worden er bijkomende onderzoeken gedaan. Indien de verdachte gekend is, dan wordt die ook verhoord. Dat geldt ook voor eventuele getuige(n).

EERSTE HULP BIJ STALKING

Klachten over stalking worden altijd ernstig genomen door de politie, spijtig genoeg hebben zij niet altijd de tijd om verdere onderzoeksdaden te stellen. Ook wanneer de stalker weer in uw omgeving wordt gesignaleerd heeft de politie niet altijd de tijd om te komen, wanneer de politiediensten toch zouden arriveren is de stalker meestal al verdwenen. Een combi met blauw zwaailicht is niet altijd even discreet.