Skip to main content
Category

Privédetective Particulieren

Valentijn huur een privé-detective

By Privédetective Particulieren
Valentijn wordt gezien als de meest romantische dag van het jaar. Alleszins, dat dachten wij. De datingsite Victoria Milan onthulde resultaten van een wereldwijde enquête over mannen en vrouwen die vreemdgaan op valentijn. En die resultaten vinden wij alvast érg verrassend!

De studie vroeg of de deelnemers van plan waren om valentijn met hun vaste partner of met hun minnaar of minnares te vieren, en welke smoesjes ze hiervoor zouden gebruiken. Uit de enquête bleek dat 47% van de vrouwen deze hoogdag van de liefde graag viert, terwijl 53% helemaal geen interesse heeft in de dag van de liefde. Bij de mannen viert slechts 45% procent deze dag graag, de overige 55% laat deze hem gewoon aan zich voorbijgaan.

Maar met wie zullen ze valentijn vieren? 38% van de vrouwen is van plan om deze te vieren met haar minnaar, terwijl 35% liever viert met haar vaste partner. Erg verrassend bovendien is dat 27% van de vrouwen zowel met haar vaste partner als met haar minnaar afspreekt. Geen gemakkelijke opdracht lijkt ons zo.

De mannen gaven heel andere antwoorden. Van hen wil 43% met zijn vaste partner valentijn vieren, en ‘slechts’ 36% wil enkel vieren met zijn minnares. Zo’n 21% gaat ook voor de uitdaging om valentijn te vieren met vaste partner en minnares.

Nu vroegen we ons toch af welke smoesjes die mannen en vrouwen dan gebruiken? Wel, uit de studie blijkt dat zowel voor mannen en vrouwen het meest gebruikte smoesje overwerk is. Op de tweede plaats staat sporten en op de derde plaats, wel een heel originele smoes, is afspreken met een eenzame vriend of vriendin die net gedumpt werd.

 

Hoederecht en co-ouderschap problemen aanvechten in de rechtszaal

By Privédetective Particulieren

Hoederecht en co-ouderschap aanvechten

Meer en meer krijgt ons detectivekantoor de vraag of wij kunnen helpen bij allerlei problemen aangaande co-ouderschap en hoederecht. Het is als ouder moeilijk juiste informatie van uw kind te verkrijgen hoe de afgelopen periode bij papa of mama is verlopen, vergeet niet dat deze situatie voor uw kind al moeilijk genoeg is en zij hun ouders niet in diskrediet wensen te brengen.

Wat kan een privé-detective vaststellen ?

  • Nagaan of uw ex-partner de regels respecteert die vastgelegd werden aangaande het Co-ouderschap, bijvoorbeeld gaan de kinderen wel naar school?
  • Tijdsbesteding van uw ex-partner nagaan met de kinderen, bijvoorbeeld is uw ex-partner wel aanwezig of worden de kinderen steeds opgevangen door vrienden/familie?
  • Wordt tijdens het verblijf wel rekening gehouden met het welzijn van de kinderen, bijvoorbeeld, zitten kinderen mee op café en worden ze aan hun lot overgelaten? (Opgelet, alleen een wetsdokter kan vaststellen of uw ex-partner dronken is.)

Vaststellingen uitgevoerd door een privédetective in het kader van co-ouderschap worden aanvaard als vermoeden of begin van bewijs in de mate dat ze bevestigd werden door andere elementen uit het dossier of de waarachtigheid van andere bewijselementen kunnen ondersteunen.

Maw, Als u ondervindt dat tijdens het uitoefenen van het bezoekrecht gemaakte afspraken niet worden nageleefd of vermoedt dat uw kinderen worden verwaarloosd, dan kunnen onze bevindingen en bewijsmaterialen zeker helpen bij een vordering tot stopzetting van verdere activiteiten.

Op basis van al deze argumenten kan U als partij een herziening vragen van uw dossier.

 

Valentijn is een drukke week voor privé-detectives

By Privédetective Particulieren

Valentijn – Kerst en zakenreizen, drie piekmomenten om overspel te plegen…

  • Ruim de helft van de overspeligen spendeert Valentijn liever met zijn/haar minna(a)r(es) dan met de partner. De dag VOOR en NA Valentijn pieken de budget-en-afspraak-hotelletjes.
  • De hele eindejaarsperiode geldt als een gevaarlijke periode om vreemd te gaan, feestjes en alcoholverbruik.. De eerste week van het jaar rapporteren overspel- en dating sites een piek.
  • Eén op drie gaat vreemd op zakenreis, ongeveer evenveel mensen die zonder partner reizen doet hetzelfde.

Eerste hulp door een privé-detective bij stalking

By Privédetective Particulieren

Eerste hulp bij stalking door een Privé-detective

Jaarlijks worden 25.000 tot 30.000 dossiers tegen zogenaamde belaging geopend door justitie. Het werkelijk aantal gevallen van stalking licht allicht nog veel hoger, ongeveer één op de vier stalkers gaat over tot fysiek geweld ( GVA 25-06-2015 ).

De term stalking wordt gebruikt om een handelswijze aan te duiden waarbij een bepaald persoon bij herhaling/regelmatig wordt lastiggevallen, vaak eindigt dit soort ongewenst gedrag in bedreigingen en fysiek geweld..Elk ongewenste handeling die direct of indirect een bedreiging inhoudt en angst bij het slachtoffer veroorzaakt wordt stalking genoemd.

Als detective kantoor kunnen wij U op verschillende manieren helpen.

  • Discrete volging door onze detective(es) van het slachtoffer wanneer stalker toeslaat. Aan de hand van foto’s – video opnames – rapporten etc helpen wij U bij het verzamelen van bewijzen.
    Observatie van uw eigendom wanneer U afwezig bent of slaapt en de stalker bijvoorbeeld beschadigingen aanbrengt aan uw woning – wagen – etc.. Ook hier kunnen wij U helpen met foto’s- video opnames etc de stalker te pakken/identificeren.

De verschillende manieren waarop ons detective kantoor U kan bijstaan zijn legio.

WETTELIJKE BASIS

Het artikel 442 bis Strafwetboek voorziet in een gevangenisstraf en/of een geldboete indien de “belager” wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van het slachtoffer ernstig zou verstoren. Vervolging kan enkel op bij het neerleggen van een klacht ( Proces verbaal ).

KLACHT NEERLEGGEN

Ga altijd naar een politiekantoor en geef zo nauwkeurig mogelijk alle details weer: tijdstip en datum van de feiten, op welke wijze je lastig gevallen werd,…
Stalking kan pas vervolgd kan worden na een aangite door het slachtoffer. De politie neemt klachten tegen stalking zeer ernstig. Het is van belang dat U alle bewijslast, zoals sms’jes, poststukken, e-mails, etc. verzamelt en afgeeft aan de politie. Deze bewijsstukken worden telkens bijgevoegd bij het dossier.
Als slachtoffer word je verhoord over wat je overkomen is. Als het mogelijk is, worden er bijkomende onderzoeken gedaan. Indien de verdachte gekend is, dan wordt die ook verhoord. Dat geldt ook voor eventuele getuige(n).

EERSTE HULP BIJ STALKING

Klachten over stalking worden altijd ernstig genomen door de politie, spijtig genoeg hebben zij niet altijd de tijd om verdere onderzoeksdaden te stellen. Ook wanneer de stalker weer in uw omgeving wordt gesignaleerd heeft de politie niet altijd de tijd om te komen, wanneer de politiediensten toch zouden arriveren is de stalker meestal al verdwenen. Een combi met blauw zwaailicht is niet altijd even discreet.